Skip to content

Despre proiect

Acest proiect este cofinanțat prin Programul Justiție 2014-2020 al Uniunii Europene și constă în cinci seminare, dintre care unul a avut loc online în anul 2020, două au avut loc online iar unul s-a desfășurat față în față la Bruxelles în 2021, iar ultimul seminar s-a desfășurat față în față la București în 2022. Fiecare seminar s-a axat pe un aspect diferit de consolidare a asistenței juridice reciproce transfrontaliere și a recunoașterii deciziilor în contextul detenției, cu scopul de a oferi formare practică judecătorilor, procurorilor și avocaților, precum și personalului din închisori și probațiune, în domeniul detenției.

Obiectivul general este acela de a dezbate și de a evalua modul în care se aplică legislația, standardele și formele de cooperare europene în domeniul detenției în statele membre ale UE, precum și examinarea chestiunilor dintr-o perspectivă care încurajează o mai bună cooperare între statele membre, astfel încât să se asigure menținerea celor mai înalte standarde posibile și consolidarea încrederii și recunoașterii reciproce. Standardele UE și ale Consiliului Europei (CoE), cele mai bune practici din statele membre, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și jurisprudența CJUE au fost discutate și evaluate în cadrul seminarelor. Deciziile-cadru privind transferul prizonierilor, eliberarea condiționată și sancțiunile alternative, ordinul european de supraveghere judiciară și mandatul european de arestare au fost examinate în detaliu și au fost discutate în contextul aplicării și utilizării acestora. Seminarele se vor referi, de asemenea, la principalele utilizări ale recomandărilor Consiliului Europei privind detenția și la normele europene privind închisorile fără caracter obligatoriu.

Judecătorii, procurorii, ofițerii din penitenciare și de probațiune, precum și din statele membre ale UE (cu excepția Danemarcei și a Regatului Unit), Albania și Muntenegru au avut posibilitatea de a participa. Aceasta le-a permis să facă parte dintr-o rețea europeană de practicieni în domeniul detenției și asistenței juridice reciproce.


EU flag Co-funded by the Justice Programme of the European Union 2014-2020.