Przeskocz do treści

O projekcie

Projekt ten, współfinansowany z programu Unii Europejskiej „Sprawiedliwość” na lata 2014-2020, składa się z pięciu seminariów, z których jedno odbyło się online w 2020 r., dwa odbędą się online w 2021 r., a także z seminarium bezpośredniego w Brukseli we wrześniu 2021 r. oraz seminarium w Bukareszcie w 2022 r. Każde seminarium koncentruje się na innym aspekcie zwiększania transgranicznej wzajemnej pomocy prawnej i uznawania orzeczeń w kontekście zatrzymania, a jego celem jest zapewnienie praktycznych szkoleń dla sędziów, prokuratorów i prawników prowadzących prywatną praktykę, a także pracowników zakładów karnych i kuratorów sądowych w zakresie zatrzymania.

Ogólnym celem jest omówienie i ocena sposobu, w jaki europejskie przepisy, standardy i formy współpracy są stosowane w dziedzinie zatrzymania w państwach członkowskich UE a także spojrzenie na te kwestie z perspektywy zachęcającej do większej współpracy między państwami członkowskimi, tak aby zapewnić utrzymanie najwyższych możliwych standardów oraz wzmocnić wzajemne zaufanie i uznanie. a także spojrzenie na te kwestie z perspektywy zachęcającej do większej współpracy między państwami członkowskimi, tak aby zapewnić utrzymanie najwyższych możliwych standardów oraz wzmocnić wzajemne zaufanie i uznanie. Decyzje ramowe dotyczące przekazywania więźniów, dozoru i kar alternatywnych, Europejskiego Nakazu Nadzoru i Europejskiego Nakazu Aresztowania zostaną przeanalizowane bardziej szczegółowo, a ich zastosowanie i wykorzystanie zostanie omówione. Seminaria odnoszą się także do głównych zastosowań zaleceń Rady Europy dotyczących zatrzymania, czyli niewiążących Europejskich Reguł Więziennych.

W projekcie mogą uczestniczyć sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze służby więziennej i kuratorskiej oraz prawnicy prowadzący prywatną praktykę z państw członkowskich UE (z wyjątkiem Danii i Zjednoczonego Królestwa), Albanii i Czarnogóry. Pozwoli im to stać się częścią europejskiej sieci praktyków w dziedzinie zatrzymania i wzajemnej pomocy prawnej.


EU flag Przy wsparciu finansowym z programu Unii Europejskiej
„Sprawiedliwość” 2014-2020