Handel ludźmi: zwalczanie bezkarności poprzez usprawnienie dochodzeń i ścigania
24-25 marca 2022, Trewir
angielski i niemiecki (z tłumaczeniem symultanicznym)
322DT100f
Trier
Dochodzenie finansowe w sprawach z zakresu handlu ludźmi
14-15 lipca 2022, Saloniki
angielski i grecki (z tłumaczeniem symultanicznym)
322DT101f
Thessaloniki
Przeciwdziałanie i zapobieganie procederowi handlu ludźmi
8-9 września 2022, Lizbona
angielski i portugalski (z tłumaczeniem symultanicznym)
322DT102f
Lisbon
Handel ludźmi: zwalczanie bezkarności poprzez usprawnienie dochodzeń i ścigania
1-2 grudnia 2022, Wiedeń
angielski i niemiecki (z tłumaczeniem symultanicznym)
322DT103f
Vienna
Dochodzenie finansowe w sprawach z zakresu handlu ludźmi
23-24 marca 2023, Sofia
angielski i bułgarski (z tłumaczeniem symultanicznym)
323DT04
Sofia
Przeciwdziałanie i zapobieganie procederowi handlu ludźmi
5-6 czerwca 2023, Kraków
angielski i polski (z tłumaczeniem symultanicznym)
323DT05
Krakau

Warunki uczestnictwa

Opłata rejestracyjna: 120 EUR (brak zniżek)

Koszty podróży i dwudniowego zakwaterowania w hotelu zostały zwrócone przez ERA po zakończeniu seminarium oraz po otrzymaniu oryginałów rachunków, biletów, kart pokładowych i faktur.

Uczestnicy zostali poproszeni o własną rezerwację podróży i zakwaterowania.

Uczestnicy pochodzili z kwalifikujących się państw członkowskich UE (Dania nie uczestniczy w programie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE – Policja) i kwalifikujących się krajów kandydujących (Albania i Czarnogóra).