Hands tied up with chains against blue skyHandel ludźmi (THB) jest przestępstwem nastawionym na wysokie zyski, sprzyjającym wszelkim formom wyzysku. Jest to priorytetowy obszar przestępczości w ramach cyklu polityki UE na lata 2018–2021 dotyczącej poważnej i zorganizowanej przestępczości międzynarodowejze szczególnym uwzględnieniem wszelkich form wyzysku.

Komunikat Komisji Europejskiej „Sprawozdanie z dalszych działań w ramach Strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi i określenie dalszych konkretnych działań” („Komunikat z 2017 r..”) jako priorytet uznaje zakłócenie modelu biznesowego i rozwikłanie łańcucha handlu ludźmi, w tym poprzez przeciwdziałanie kulturze bezkarności, która panuje zarówno wśród sprawców, jak i osób korzystających z tego procederu.

Przeciwdziałanie kulturze bezkarności (nie tylko przestępców, ale także wyzyskiwaczy i osób korzystających z usług ofiar), która sprzyja handlowi ludźmi, pozostaje wyzwaniem politycznym mającym na celu wykorzenienie tego zjawiska. Aby przekształcić to zjawisko w przestępstwo „wysokiego ryzyka i niskiego zysku” kluczowe znaczenie ma śledzenie pieniędzy w całym łańcuchu handlu ludźmi.

W celu przerwania łańcucha handlu ludźmi w Drugim Sprawozdaniu z Postępu Prac wskazano również na potrzebę podejścia wielodyscyplinarnego, obejmującego współpracę szerokiego spektrum podmiotów, i wskazano, że należy poczynić dalsze kroki, aby przeciwdziałać bezkarności poprzez zapewnienie, że osoby, które wyzyskują i znęcają się nad ofiarami, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Ponadto w Trzecim Sprawozdaniu z Postępów podkreślono potrzebę położenia większego nacisku na wpływ pandemii Covid-19 na generowanie nielegalnych zysków i intensyfikację działalności przestępczej, zwiększając podatność ludzi na handel ludźmi, w tym w obszarach wyzysku seksualnego i wyzysku w pracy. Pojawiające się wzorce pokazują, że korzystanie z Internetu, mediów społecznościowych i wdrażanie nowych technologii na wielu etapach łańcucha handlu ludźmi, od rekrutacji po transfer nielegalnych funduszy, staje się coraz bardziej widoczne i należy lepiej się temu przyjrzeć.