Στόχος του έργου ήταν να εκπαιδεύσει 300 επαγγελματίες (δικαστές, εισαγγελείς, αξιωματούχους επιβολής του νόμου, στελέχη οικονομικών και συμμόρφωσης και μέλη της κοινωνίας των πολιτών/ΜΚΟ) από επιλέξιμα κράτη μέλη της ΕΕ και υποψήφιες χώρες σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων από μια προοπτική που ενθαρρύνει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, με έμφαση στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας, στην ενίσχυση των οικονομικών ερευνών και στη μείωση της ζήτησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο ERA και οι συνεργάτες του οργάνωσαν έξι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσανατολισμένες στην πρακτική σε όλη την Ευρώπη από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2023. Οι παρουσιάσεις σεμιναρίων, η τεκμηρίωση του ιστορικού καθώς και οι υποστηρικτικές ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης είναι διαθέσιμες στον ειδική ιστοσελίδα.


Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση